picture5

En fullvuxen basport utjämnar trycket i kabinettet. Foto: DALI