Alla personuppgifter hanteras av Media Digital.

Sekretess

Media Digital levererar heltäckande publiceringstjänster till utgivare i Norge. På uppdrag av våra kunder lagrar och administrerar vi personuppgifter och har därmed har vi en roll som databehandlare för våra kunder.

För att skicka ut fysiska publikationer och begära betalningar är det nödvändigt att lagra information som namn och adresser. För digitala publikationer är det nödvändigt att lagra e-postadresser (användarnamn) och lösenord. För driftsmeddelanden, nyhetsbrev och annan kommunikation lagras också e-postadresser och mobiltelefonnummer.

Informationen lagras i en lokal databas hos Media Digital AS. Vi tar informationssäkerhet och integritet på allvar. Informationen är väl skyddad och säkerhetskopior görs dagligen. Ingen personlig information delas med andra om det inte är högst nödvändigt.

I samband med distribution av fysiska publikationer, fakturor och dylikt måste namn och adresser delas med distributionspartner för att de ska kunna utföra uppgiften.

Prenumeranter kan komma åt och ändra sina personuppgifter genom att använda ”Min sida” på våra kunders hemsida, eller kontakta kunden själv.

Vid uppsägning av prenumeration raderar, om ingenting annat avtalats, Media Digital alla personuppgifter senast 12 månader efter uppsägningen.