Foto & Video Hi-fi Hemmabio Högtalare Hörlurar TV

Juridisk information

Allmänt

Webbplatsen ägs och drivs av Publish AS. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren i den aktuella utformningen. Villkoren gäller för all användning av webbplatsen.

Publish AS reserverar sig rätten att när som helst ändra, göra tillägg till, förnya, ta bort eller förbättra innehåller på webbplatsen, eller att lägga till eller ta bort hela eller delar av webbplatsen.

 

Upphovsrätt

Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätten och tillhör Publish AS.

Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från webbplatsen, men i övrigt är det inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, överföra eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Publish AS. Överträdelser beivras.

 

Varumärken

De varumärken, inklusive ikoner och logotyper, som finns på webbsidan tillhör Publish AS (Ljud & Bild) och skyddas av lagen om varumärken. Det är inte tillåtet att utan skriftligt tillåtelse använda Ljud & Bilds varumärken i pappersform, digitalt eller i andra media.

 

Användargenererat material

Med användargenererat material avses allt material som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp, till exempel kommentarer, uppladdade bilder, videor, musik, länkar, m.m. När du använder sådana funktioner på ljudochbild.se bidrar du med material som du ansvarar för personligen. Publish AS har rätt att helt eller delvis radera användarskapat material som helt eller delvis strider mot svensk lagstiftning eller som på annat sätt kan antas medföra skada för Ljud & Bild. Vid sådant missbruk har Publish AS också rätt att vidta ytterligare åtgärder som kan behövas för att motverka missbruk.

 

Hyperlänkar

På webbplatsen kan Publish AS lägga länkar via annonser och liknande till webbplatser som tillhör andra parter. Om du följer sådana länkar lämnar du ljudochbild.se. Publish AS har inget inflytande över externa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem.

 

Ansvarsbegränsning

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen på denna webbplats är fullständig, korrekt och uppdaterad och att eventuella felaktigheter rättas till. Vi kan däremot inte garantera informationens aktualitet, exakthet, fullständighet, etc. Publish AS kan alltså inte på något sätt göras ersättningsskyldig för informationen som finns på webbplatsen – oavsett om informationen mot förmodan är inkorrekt.

Publish AS kan inte heller hållas ansvarig för skador eller förluster som kan uppstå – direkt eller indirekt – till följd av användningen av denna webbplats. Detta gäller även för eventuella virus som orsakas av nedladdningar. Publish AS kan inte hållas ansvarig för innehållet på de webbplatser och externa dokument som vi länkar till. Allt användande sker på användarens egen risk. Vi gör allt vi kan för att säkerställa stabil drift av webbplatsen men är inte ansvariga för driftstörningar eller avbrott, till exempel på grund av felsökning, underhåll eller förbättring av webbplatsen.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska och typografiska fel. Informationen kan ändras utan foregående.

 

Användning av cookies (kakor)

För att Publish AS ska kunna förbättra ljudochbild.se och göra det lättare för dig att använda webbplatsen samlar vi in viss information om dig när du använder webbplatsen och lagrar sedan informationen på våra servrar. Sådan information gäller till exempel ditt operativsystem, webbläsarversion, domännamn och IP-adress, vilken URL du kommer ifrån och sedan går vidare till, samt vilka delar av webbplatsen du besöker. Vi använder också cookies i samband med reklam och sociala mediedelning. Denna information lagras i så kallade cookies (kakor). Cookies är små filer som innehåller ett serienummer som identifierar dig som en unik användare och som lagras på din dator så att vi sedan kan anpassa vår hemsida efter dina önskemål. Denna information hjälper oss att veta vad du är intresserad av så att du snabbare kan hitta den information du söker. De flesta webbläsare har en funktion som gör att du kan inaktivera användningen av cookies. I vissa fall kan blockering av cookies göra att webbplatsen fungerar sämre eller inte alls, beroende på vilka inställningar du har valt i din webbläsare.
Läs mer om hur vi använder cookies

 

Personlig information

Din integritet är viktig för oss på ljudochbild.se. All information som du skickar till oss hanteras i enlighet med lagstiftningen om personlig integritet. Genom att använda denna webbplats godkänner du att den information du skickar samlas in och hanteras i enlighet med dessa villkor.

Publish AS kan sammanställa statistik, svar på undersökningar och enkäter, trafikmönster och liknande, och tillhandahålla sådan sammanställd information till tredje part för reklam eller andra marknadsföringssyften, men sådan sammanställd information innehåller inte personuppgifter.

Rulla till toppen