Copland tester

    Copland CSA 150

    Riktpris: 55000 kr
    Testet av Lasse Svendsen // Datum: 2021-03-09
    Ljud & Bild betyg: