Marley tester

    Marley Liberate XLBT

    Riktpris: 1 700 kr
    Testet av Mikael Hansen // Datum: 2018-06-20
    Ljud & Bild betyg: