Kontakta oss

 

Frågor som rör prenumeration

Hänvisas direkt till prenumerationsavdelningen:
E-post: prenumeration@ljudochbild.se
Telefon: 08-411 49 90

Andra frågor eller synpunkter:

Ljud & Bild
Box 5240
102 45 Stockholm
Tel: 08-13 78 60

 

Administrasjon

Tor Aavatsmark
Daglig leder / Markedssjef
tor.aavatsmark@lydogbilde.no
Tlf.: +47 413 00 655

Christian Ranke
Art director
christian.ranke@lydogbilde.no
Tlf.: +47 966 25 291

Web
Lasse Brekke

Textbearbetning
Sverker Billing

Försäljing

Sami Hådell
Försäljingschef Sverige
Sami Hådell
Tlf.: 0700 92 65 90

Jesper Roos
Försäljingschef Skandinavia
jesper.roos@lydogbillede.dk

Annonshantering

annons@ljudochbild.se

Redaktion

Lasse Svendsen
Chefredaktör
lasse.svendsen@lydogbilde.no

Jonas Ekelund
Redaktör Sverige
jonas.ekelund@ljudochbild.se

Peter Gotschalk
Redaktör Danmark
peter.gotschalk@lydogbillede.dk

Audun Hage
Journalist
audun.hage@lydogbilde.no

Geir Gråbein Nordby
Journalist
geir.nordby@lydogbilde.no

John Alex Hvidlykke
Journalist
john.hvidlykke@lydogbillede.dk