ibox tester

    i-Box Max

    Riktpris: 1200 kr
    Testet av Lasse Svendsen // Datum: 2015-03-25
    Ljud & Bild betyg: