picture8

Mellanregisterbasarna i Oberon 7 har träfibermembran och dessutom en speciell magnet som ger lägre förvrängning. Foto: DALI