picture7

Diskantelementet är något större än normalt för att kunna flytta den nedre frekvensgränsen ännu längre ner. Foto: DALI