picture5

Styrpinne, pekskärm och stora anpassningsmöjligheter.