picture4

Vi hade velat ha magnetfästen i stället för pluggar för att slippa se hålen i frontplattan. Foto: DALI