annons
annons
annons

Nyheter

Sammanslagning skapar Nordens största hem-elektroniktidning

Norska förlaget Publish AS, som äger Bild & Ljud Hemma samt den norska tidningen Lyd & Bilde, har köpt den norska tidningen Hjemmekino och dess svenska systertidning Ljud & Bild.

annons

I denna tid som full av utmaningar för tryckta medier säger Publishs VD, Tor Aavatsmark, att uppköpet är strategiskt och att det kommer att stärka tidningarna och skapa en ännu mer livskraftig produkt, med ett bättre och mer omfattande innehåll än tidigare.

– Både läsare och annonsörer tjänar på en sammanslagning av medier som matchar varandra på ett bra sätt. Vi ska få en stor synergieffekt.

De två norska tidningarna slås redan från och med februarinumret 2012 ihop till en tidning, ”Lyd & Bilde/Hjemmekino”, samtidigt som de svenska tidningarna slås ihop till ”Bild & Ljud Hemma/Ljud & Bild”. Det bästa materialet från samtliga fyra tidningar kommer att sammanföras i de två nya tidningarna.

De nya tidningarna kommer att ha en samlad månatlig bruttoupplaga på 58 000 exemplar. Det totala läsartalet är cirka 280 000 och antalet prenumeranter är cirka 21 500.

Tidningarna Lyd & Bilde och Bild & Ljud Hemma och deras norska och svenska redaktioner testade under 2011 ungefär 450 produkter på ett brett hemelektronikområde, bland annat TV, hifi, hemmabio, prylar, mobil och foto. Det höga antalet tester och den stora bredden gör tidningarna världsledande när det gäller antalet tester av hemelektronikprodukter.

Ansvarig utgivare för Bild & Ljud Hemma, Lars Jonsson, säger att tidningarnas innehåll och blandning utvärderas kontinuerligt.

– I Bild & Ljud Hemmas/Lyd & Bildes utveckling de senare åren syns tydligt att vårt material har utökats markant, till att innefatta bland annat prylar, mobiler och surfplattor, utan att det har påverkat vårt fokus på TV, hemmabio och hifi. I stället har vi utökat antalet tester och sidor.

– Parallellt med att antalet tester ökas kommer vi också att utöka skillnaden mellan tidningen och hemsidan genom att tidningsläsarna får något extra i form av artiklar och guider samt mer underhållande material som inte är rena tester.

Bild & Ljud Hemma
Tidningen grundades 2003 och är inne på sin 9:e årgång
Svensk systertidning till Lyd & Bilde.
Merparten av testerna distribueras också till externa medier i Skandinaviens ledande mediehus.
Från och med 2007 även med en svensk redaktion
11 nummer ges ut årligen.
www.bildochljud.se

Ljud & Bild
Tidningen grundades 1929 och är inne på sin 83:e årgång!
Har genom åren haft följande namn: ”Populär Radio”, ”Populär Radio och Television”, ”Radio & Television – tidskrift för tillämpad elektronik”, ”Elektronikvärlden”, ”Ljud & Bild i elektronikvärlden”
11 nummer ges ut årligen.
Togs hösten 2009 över av det norska förlaget HL Media AS.
www.ljudobild.se

annons
annons
annons
annons
Som läsare har du bara rätt att använda innehållet på ljudochbild.se för personliga och icke-kommersiella ändamål. Du får ladda ner, länka till och skriva ut material från ljudochbild.se för personliga och icke-kommersiella ändamål, under förutsättning att du hänvisar till källan samt respekterar eventuella rättighetshänvisningar och/eller -reservationer. Materialet får inte användas för några andra ändamål eller på några andra sätt än vad som uttryckligen tillåts. .